cukier kokosowy sklep online
herbaty bio sklep online

Świat Barbary

__wiat_Barbary_51b055f9a09dbJanina Rzeszowska mając 20 lat ukończyła szkołę teatralną na tajnych kompletach podczas okupacji niemieckiej.
Po upadku Powstania Warszawskiego uciekła do Krakowa, a po wyzwoleniu miasta wyjechała do Szczecina, mieszkając tam przez 10 lat. Studia wyższe ukończyła w Warszawie jako mężatka, już jako Janina Buczyńska.

Po ciekawym i zaskakującym okresie swego życia odeszła nagle z tego świata mając 56 lat. Zostawiła po sobie wiele ciekawych, nieopublikowanych opracowań, wierszy i legend na temat ziem zachodnich.

Zebraliśmy je wszystkie i tak powstała książka
„Świat Barbary”.